KARNİS SİGORTA > Sigorta Hizmetlerimiz

TRAFİK SİGORTASI

Trafik sigortası; aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşitidir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, trafiğe çıkan her araç bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde, aracın trafiğe çıkması engellenir. Trafik Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.
Detaylar için tıklayınız >

KASKO SİGORTASI

Mal sigortalarının bir türü olan kasko sigortası; motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında, hareket halinde ya da dururken hasara uğraması, yanması, çalınması gibi durumlarda tazminat ödenmesini, bu yönüyle de yaşanan maddi kayıpları telafi etmeyi hedefleyen bir sigorta türüdür.
Detaylar için tıklayınız >

KONUT SİGORTASI

Konut sigortası, bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları güvence altına alır. Bu durumda bina içerisindeki her tür sabit tesisat da sigorta kapsamına girer.
Detaylar için tıklayınız >

İŞ YERİ SİGORTASI

Yüksek verim ve kazanç elde etmek için çalıştığımız işyerlerimize herhangi bir sebepten dolayı gelebilecek zararları engellemek üzere yapılan sigorta çeşididir.
Detaylar için tıklayınız >

NAKLİYAT SİGORTASI

Nakliyat Sigortası; para ile ölçülebilir her türlü mal veya kıymetin, bir nakil aracıyla bir yerden bir başka yere taşınması (nakledilmesi) sırasında doğabilecek çeşitli tehlikelere (rizikolara) karşı bir prim (sigorta ücreti karşılığında güvence (teminat) altına alınmasına yönelik olarak hazırlanmış sigorta çeşididir. Nakliyat sigortasının konusu taşıt araçları olabileceği gibi taşınan mallar da olabilir.
Detaylar için tıklayınız >

MÜHENDİSLİK SİGORTASI

Teknolojinin de son dönemlerde hızlı gelişmesiyle makineler artık hayatımızın bir parçası oldu. Makinenin insan hayatında bu denli yoğun kullanılmaya başlanması, mühendislik sigortalarının da önemini arttırmıştır. Mühendislik sigortalarının kapsamı genişleyerek inşaat ile ilgili sigortaları da kapsamına almıştır. Özellikle yatırımcılar için önemlilik arz eden mühendislik sigortası, girişimcilerin korkmadan üretim yapmasını desteklemektedir.
Detaylar için tıklayınız >

SEYAHAT SİGORTASI

Seyahat sigortası hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilinecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşitidir. Yurtdışı seyahat sigortası özelikle Avrupa ülkeleri vize işlemlerinin bir önkoşulu olması nedeniyle (Schengen vizesi) “vize sigortası” olarak da bilinir.
Detaylar için tıklayınız >

DASK

Doğal Afet Sigortaları, ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremiyle gündeme gelen, zorunlu deprem sigortasının genel adıdır.
Detaylar için tıklayınız >