KARNİS SİGORTA > Sigorta Hizmetlerimiz > Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat Sigortası; para ile ölçülebilir her türlü mal veya kıymetin, bir nakil aracıyla bir yerden bir başka yere taşınması (nakledilmesi) sırasında doğabilecek çeşitli tehlikelere (rizikolara) karşı bir prim (sigorta ücreti karşılığında güvence (teminat) altına alınmasına yönelik olarak hazırlanmış sigorta çeşididir. Nakliyat sigortasının konusu taşıt araçları olabileceği gibi taşınan mallar da olabilir.

Nakliyat Sigortası Teminatları Nelerdir?

TAM ZİYA TEMİNATI

En dar teminat türüdür. Dolayısıyla en düşük fiyatla temin edilir. Yükü taşıyan aracın fiilen ve mutlak surette, tamamen hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen ve tamamen hasarlanması durumunu teminat altına alınır. (Örnek : Bir geminin tamamen batması, bir uçağın düşerek infilak etmesi vs. gibi haller)

DAR TEMİNAT

Dar Teminat, taşımanın yapıldığıi aracın hasarlanması sonucu, taşınan değerlerin zarar görmesi halini temin etmektedir. Taşıma yapilan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminat kapsamı değişmemektedir.

GENİŞ TEMİNAT

Geniş teminat kapsamında ise aşağıda bahsedileceği gibi istisna edilen bazı hususlar belirtilir ve bunun dışında kalan tüm haller sigorta teminatı kapsamında sayılır.