KARNİS SİGORTA > Sigorta Hizmetlerimiz > İş Yeri Sigortası

İş Yeri Sigortası Nedir?

Yüksek verim ve kazanç elde etmek için çalıştığımız işyerlerimize herhangi bir sebepten dolayı gelebilecek zararları engellemek üzere yapılan sigorta çeşididir.

İş Yeri Sigortası Hangi Teminatları İçerir?

Yangın, yıldırım, infilak, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, hava ve kara taşıtları çarpması, dahili su, duman, hırsızlık, kira kaybı, iş durması, alternatif işyeri masrafları, yangın mali sorumluluk, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, enkaz kaldırma masrafları ve cam kırılması İşyeri Sigortası teminatı altındadır.

İŞYERİ BİNASI TANIMI VE SİGORTA KAPSAMI

İşyeri binası, dış ve iç duvarlarıyla taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzemeyle yapılmış, tam kâgir olarak tanımlanan binalardır. Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeylerle yapı tarzı tam kâgir olmak kaydıyla bina dışındaki garaj ve bahçıvan evi gibi eklentiler, bahçe avlu ve çevre duvarları, temeller, istinat duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları ve sarnıçlar dahil; rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve bina dışındaki heykeller gibi şeyler hariçtir.Kat mülkiyeti mevzuatına tabi işyeri binalarının ortak kısımları da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.

İŞYERİ MUHTEVİYATI TANIMI VE SİGORTA KAPSAMI

İşyeri muhteviyatı, tanımı yapılan işyeri binası içinde bulunan ve sigortalıya ait olup, sigortalının iştigal konusuna giren makine, demirbaş, emtea, malzeme dekorasyon ve çalışanlara ait eşyalardır. Kat mülkiyeti mevzuatına tabi işyeri binalarının ortak kısımlarında bulunan muhteviyat da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.

İş Yeri Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Eşyalar nelerdir?

Her türlü para, döviz, çek, kredi ve para kartı vb. kartlar, pul, hisse senetleri, tahviller, kıymetli evrak, modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, ticari defterler, belgeler, el yazmaları, altın, gümüş ve diğer kıymetli madenle bunlardan mamul eşya, mücevherat, değerli taşlar, inciler ve benzerleri sigorta kapsamı dışındadır.