KARNİS SİGORTA > Sigorta Hizmetlerimiz > DASK

DASK nedir?

Doğal Afet Sigortaları, ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremiyle gündeme gelen, zorunlu deprem sigortasının genel adıdır.

DASK'IN AMACI NEDİR?

DASK’ın amaçları şöyle sıralanabilir:

  1. Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,
  2. Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,
  3. Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.
  4. Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.
  5. Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

DASK KAPSAMI NEDİR?

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

  1. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  3. Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  4. Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.